โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดค่ายสังคมเยี่ยมรัฐสภาให้กับนักเรียน ม.4-6

   โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ จัดค่ายสังคมเยี่ยมรัฐสภาให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6  โดยฝึกปฏิบัติกิจกรรมเรียนรู้กฎหมาย ด้านนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์  เข้าฟังการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ญัตติ “ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา อันเกิดจากลิง บริเวณแหล่งท่องเที่ยว”  ณ อาคารสัปปายะ สภาสถานรัฐสภา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566ท่าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 ให้การต้อนรับและนำอาหารว่าง และน้ำดื่ม มามอบให้ “ค่ายสังคมเยี่ยมชมรัฐสภา” โดยมีครูนักเรียนรับมอบที่อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ (วันที่ 13 ธันวาคม 2566)