นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC เพื่อนแท้ดูแลใจ)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC เพื่อนแท้ดูแลใจ)  เพื่อให้นักเรียนอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา สามารถนำไปปฏิบัติ ในการช่วยเหลือดูแลเพื่อน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบช่วยเหลือนักเรียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังทองวิทยา  (วันที่ 8 ธันวาคม 2566)