สพม.สุโขทัย ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.”นครั้งที่ 6/2566oโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะผู้บริหาร กพฐ. ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 7 ธันวาคม 2566)