ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องบริบทของหน่วยงานกับนโยบาย จุดเน้นของส่วนราชการ และกระทรวงศึกษาธิการ

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องบริบทของหน่วยงานกับนโยบาย จุดเน้นของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 1/2566   โดยมีนายศราวุธคำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 6 ธันวาคม 2566)