กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย นายศราวุธ คำแก้ว   นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลกร สพม.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5  ธันวาคม 2566แณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)