สพม.สุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสุวนันท์ วรรณชัย กลุ่มอำนวยการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)