สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดกลอนสด ระดับมัธยมศึกษา ระดับประชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยสมาคมนักกลอนเเห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมผกากลอน ได้รับ รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ นายรัชชพล สำราญจิต ม.3/1, นายกฤติพล ปานแย้ม ม.3/1, นางสาวณัฐชยาต์ โพธาเมือง ม.5/5 และนายพีรวัส ชุมภู ม.5/4 ครูผู้ฝึกสอน  ครูธเนศ มยุรา, ครูมาริสา เหมันต์ เเละครูกาญจนา เทพยุหะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย