ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.สุโขทัย ครั้งที่ 2/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 2/2566ยโดยมีนายศราวุธคำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา (วันที่ 1 ธันวาคม 2566)