ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 2)

    นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) ลำดับที่ 8 –21 ได้มารายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุ  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เรียบร้อยแล้วโดยผู้ได้รับการคัดเลือกมาเลือกสถานศึกษาจำนวน 13 ราย และสละสิทธิ์ จำนวน 1 ราย  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย