สพม.สุโขทัย ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 5/2566 โดยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566)