สรุปผลการนิเทศ ติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2pปีการศึกษา 2566pโดยมีนายศราวุธ คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566)