พสน.ในสังกัด สพม.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566

พสน.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566  โดยพสน.อำเภอเมืองสุโขทัย ออกตรวจตราการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน บริเวณจัดงานลอยกระทงพื้นที่ห้างบิ๊กซี อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พสน.อำเภอกงไกรลาศ ออกตรวจตราการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน บริเวณจัดงานลอยกระทงพื้นที่ วัดวังขวัญ  วัดหนองเสาเถียร  วัดหนองบัว วัดหนองตูม  พสน. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ออกตรวจ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พสน.โรงเรียนท่าชัยวิทยา ออกตรวจตราการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน บริเวณจัดงานลอยกระทงพื้นที่ตำบลท่าชัย และ ตำบลศรีสัชนาลัย  พสน.อำเภอคีรีมาศ  ออกตรวจ ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ อ่างเก็บน้ำท่าดินแดง  วัดสามพวงและวัดวาลุการาม พสน.โรงเรียนศรีนคร ออกตรวจตราการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ในงานลอยกระทง วัดศรีสหกรณ์ ตำบลคลองมะพลับ และริมคลองหลังสถานีรถไฟคลองมะพลับ เทศบาลตำบลศรีนคร ร่วมกับตำรวจจาก สภ.ศรีนคร และผู้บริหารและครู สพป.สุโขทัย เขต 2 เหตุการณ์ปกติ พสน.ร.ร.หนองตูมวิทยา นำโดย ผอ.ปิยะมาศ  แซ่โค้ว ร่วมกับผู้นำชุมชน ตำบลหนองตูม ดำเนินการสอดส่องดูแลสอดส่องความประพฤตินักเรียนนักศึกษาณ  งานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองตูม ประจำปี 2566  พสน.ร.ร.ยางซ้ายพิทยาคม  ณ จุดวัดวังสวรรค์ งานประเพณีลอยกระทง ตำบลยางซ้าย ประจำปี 2566