เข้าร่วมชมขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว     นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย   เข้าร่วมชมขบวนแห่นางนพมาศ ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566สณ ตระพังตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย       (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566)