พิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2566  เพื่อรับแสงแรกแห่งอรุณ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566)