พิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ   เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566  โดยมี นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี ณ ศาลพระแม่ย่าสุโขทัย  (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)