พิธีบวงสรวง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีบวงสรวง พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)