พิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธคำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุข เนื่องในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  ประจำปี 2566  เพื่อรับแสงแรกแห่งอรุณ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ  จังหวัดสุโขทัย ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566)