สพม.สุโขทัย ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

  นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับนางไปรดา โปติบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และคณะศึกษาดูงาน สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง  เพื่อศึกษาดูงานโครงการ ITA และการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณราชการแนวทางปฏิบัติ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)