กิจกรรม “สภากาแฟ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ กลุ่มนโยบาย และแผน ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2566 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ แลพัฒนาฅน   เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะหารือ อย่างเรียบง่ายไม่เป็นทางการ สร้างความเข้าใจระหว่างส่วนราชการในการติดต่อประสานงานกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน ณ โรงเรียนกวางตง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566)