สพม.สุโขทัย นิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผอ.สพม.สุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วย                                 คณะนิเทศ ติดตาม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย สหวิทยาเขตเจ้าราม เพื่อนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น องค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุข เพื่อให้ผู้เรียนเรียนดี มีความสุข และดำเนินงาน Quick Win ปีงบประมาณ 2567 และให้สถานศึกษาดูแลความปลอดภัย การมาเรียนของนักเรียน รวมถึงการดูแลนักเรียนในสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566)