พิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยร่วมกับโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ทำพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กชายรุ่งภพ ปุ้ยฝ้าย นักเรียนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566)