ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21

  นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566)