การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 17

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี เขตตรวจราชการที่ 17 (ครั้งที่ 1) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประเมินฯ ของ ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล และว่าที่ ร.ต.นราธิป สุขสุวานนท์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566)