ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ นาโสก ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเดินเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และบริเวณโรงเรียน ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีนายยุธยา คงพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)