บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนางสุภาพ  ไฝ่สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา และนายไตรภูมิ อ้ายวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 31 ตุลาคม 2566)