สพม.สุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวสิริมงคล ทรัพย์พร้อม วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองตูมวิทยา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 30 ตุลาคม 2566)