สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวจันทร์นภา  รามวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอุดมดรุณี เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียน (วันที่ 26 ตุลาคม 2566)