พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้ โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ No Stroke for All Thais by New Gen;:วคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566  ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 24 ตุลาคม 2566)