ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ”

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ  คำแก้ว นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2566 เพื่อรับทราบข้อราชการเร่งด่วน และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ครั้งที่ 3/2566;;ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 18 ตุลาคม 2566)