ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลฯ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ครั้งที่ 2) ของนายกิตติภูมิฐ์ สุขเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  ณ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม (วันที่ 17 ตุลาคม 2566)