ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบทรัพย์สิน สพฐ.(OBEC-Asset)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษสุโขทัย มอบหมายให้ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 ตุลาคม 2566)