สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดี

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายศราวุธ คำแก้ว และบุคลากร สพม.สุโขทัย ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข เนื่องในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้ง                           ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และร่วมต้อนรับนายวัลลภ  เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 ตุลาคม 2566)