โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด      โครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566  ระหว่างวันที่ 8 – 22 ตุลาคม 2566 ณ อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    (วันที่ 8 ตุลาคม 2566) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม