ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน  เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมประชุม เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน  เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566   ระหว่างวันที่ 18 – 27  พฤศจิกายน 2566  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  โดยมีนายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 ตุลาคม 2566)