พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ประจำปี 2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ประจำปี 2566 แก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 204 ทุน และในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จำนวน 67 ทุน รวมงบประมาณ 508,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดยนายเบญจพล อนุศาสน์อมรกุล ผู้จัดการแผนกขนส่งน้ำมันและบริหารยานพาหนะ ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 8.4 ล้านบาท ณ หอประชุมโรงเรียนหนองตูมวิทยา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 21 กันยายน 2566)