กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียน เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EO) ในกิจกรรมอบรมความรู้ เรื่อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ โรงเรียนลิไทพิทยา จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 20 กันยายน 2566)