สพม.สุโขทัย ขอแสดงความยินดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเมืองด้งวิทยา  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบการแนะแนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC:YouthlCounselor) วิถีใหม่   ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 11 กันยายน 2566)