สพม.สุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายโสภณ สีสุกใส วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (18 กันยายน 2566)