ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย และทิศทางการศึกษามัธยมศึกษา

  นายสุดเขต  สวยสม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย และทิศทางการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15–17 กันยายน 2566 โดยมี ดร.ภูธร จันทะพงษ์ ปุณยจรัสธำรง  ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “การสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ 16 กันยายน 2566)