ประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566)  โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ.เป็นประธานการประเมิน พร้อมด้วยนายชนาธิป ทุ้ยแป ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. นายธวัช กงเติม ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว นักทรัพยากรบุคคล สพฐ.ทั้งนี้ได้มีนายศราวุธ คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 12 กันยายน 2566)