เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

นายศราวุธ  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมเป็นวิทยากร  การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมด้วยนายปวีณ  ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 1lโรงเรียนตากพิทยาคม ตำบลระแหง อำเภอเมืองจังหวัดตาก (วันที่ 11 กันยายน 2566)