ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมิน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู                       และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  (วันที่ 11 กันยายน 2566)