สพม.สุโขทัย ขอขอบคุณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย นำโดย                         พ.ต.อ.ไพบูลย์  กาศอุดม  ผกก.สภ.เมืองสุโขทัย พ.ต.ท.ลักษณ์  รัตนถาวร รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุโขทัย                            พ.ต.ท.สาธิต แจ่มจันทร์ สว.จร.สภ.เมืองสุโขทัย และจ.ส.ต.อิทธิเทพ  แสงอ่ำ ผบ.หมู่(จร.) สภ.เมืองสุโขทัย  ให้ความอนุเคราะห์ถ่ายภาพทางอากาศมุมสูง เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย    (วันที่ 7 กันยายน 2566)