การแข่งขัน TO BE NUMBER DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด

 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในรูปแบบที่เยาวชนชื่นชอบ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (วันที่ 5 กันยายน 2566)