ประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) โดยมีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมเจ้าราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 4 กันยายน 2566)