โครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้ นายปวีณ ไชยวงค์วิลาน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียนแกนนำเพื่อนให้คำปรึกษา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน ในด้านสุขภาพจิต ณ ห้องประชุมนครเดิฐ โรงเรียนศรีนคร   (วันที่ 18 สิงหาคม 2566)