ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับเขตตรวจราชการที่ 17)

นายสุดเขต  สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17.ใเป็นประธานการประชุมคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้ามความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,,(ระดับเขตตรวจราชการที่ 17) พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 15 สิงหาคม 2566)