กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และบุคลกร สพม.สุโขทัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) (วันที่ 11 สิงหาคม 2566)