รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” และการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยนายศราวุธ  คำแก้ว นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2566 ผ่าน video conference เพื่อรับฟังข้อราชการ นโยบาย และจุดเน้นด้านการศึกษาของ สพฐ. หลังจากนั้นร่วมการประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2566 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมมอบนโยบายและชี้แจง ข้อราชการที่สำคัญ ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (วันที่ 9 สิงหาคม 2566)