สพม.สุโขทัย เยี่ยมบ้านนักเรียน

นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบหมายให้นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ได้แก่นางสาวนภัสร ทิมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5/5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมมอบทุนการศึกษาและสิ่งของเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่นักเรียน  (วันที่ 8 สิงหาคม 2566)